miércoles, 10 de mayo de 2017

TROBADA SARDANISTA DE MARTORELLES 2017.

Diumenge, dia 30 d'abril de 2017.
eTrobada Sardanista de Martorelles.
A les 11'00 h. Missa en Honor a Ntra. Sra. de Montserrat.
Seguidament fora la Capella de Sant Domènec.
Concert per la S.C.Escola Orfeònica de Martorelles. 
Per mal temps en el Envelat,Trobada Sardanista.
Membres de l'enitat ,preparant el berenar
Cobla Reso, actuant a la trobada Sardanista

Public a la troba sardanista a Martorelles

TROBADA SARDANISTA A LA GARRIGA 2017.

Dissabte , dia 29 d'abril de 2017.
Festa del barri Montserrat de la Garriga
Trobada Sardanista de la Garriga.


        L'entitat Joventut Sardanista de Matorelles,a la trobada Sardanista de la Garriga,


L'entitat Joventut Sardanista de Martorelles al barri Montserrat de la Garriga.